درجه حفاظت یا IP Code چیست؟

در استاندارد IEC60529 اصطلاحی به نام درجه حفاظت یا کد آی پی (IP Code) وجود دارد که بر اساس آن محفظه تجهیزات الکتریکی با IP و دو رقم نمایش داده می شوند. رقم اول که بین ۰ تا ۶ است سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می کند. رقم دوم بین ۰ تا ۸ است و میزان حفاظت در برابر نفوذ آب را مشخص می کند. هر چقدر این رقم ها بزرگتر باشند میزان حفاظت بیشتر است.

 

توضیح رقم نخست IP Code

نیروی اعمال‌شده بر جسم خارجی

حفاظت در برابر جسم خارجی

حفاظت تعریف شده برای افراد

رقم اول

نیاز به آزمایش نیست

نیاز به آزمایش نیست

نیاز به آزمایش نیست

۰

۵۰ نیوتون

اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلی‌متر یا بیشتر

پشت دست

۱

۱۰ نیوتون

اجسام جامد خارجی با قطر ۱۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر

یک انگشت

۲

۳ نیوتون

اجسام جامد خارجی با قطر ۲٫۵ میلی‌متر یا بیشتر

یک ابزار

۳

۱ نیوتون

اجسام جامد خارجی با قطر ۱٫۰ میلی‌متر یا بیشتر

یک سیم

۴

۱ نیوتون

حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار

یک سیم

۵

۱ نیوتون

ضد گرد و غبار

یک سیم

۶

پس به طور مثال کارت های گرافیکی که حاوی استاندارد IP5X هستند دارای رقم اول ۵ می باشد که به معنای حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار است. رقم دوم که X است به این معنا است که رقم دوم اعداد ۰ تا ۸ است. یعنی این کارت های گرافیک در برابر چکیدن آب، چکیدن آب در هنگام کج شدگی، پاشیدن آب و … غوطه وری آب محافظت شده است.

توضیح رقم دوم IP Code

رقم دوم

حفاظت‌شده در برابر

آزمایش‌شده با

جزئیات

۰

محافظت نشده

۱

چکیدن آب

چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات آب) اثر مضری نخواهند گذاشت.

مدت‌زمان: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۱ میلی‌متر باران در درقیقه

۲

چکیدن آب هنگام کج‌شدگی تا ۱۵°

اگر محفظه تا ۱۵° نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب اثر زیان‌باری نمی‌گذارد.

مدت آزمایش: ۱۰ دقیقه

آبی معادل ریزش ۳ میلی‌متر باران در درقیقه

۳

آب افشانده‌شده

ریزش آب به صورت افشانه تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیان‌باری ندارد.

مدت آزمایش: ۵ دقیقه

حجم آب: ۰٫۷ لیتر بر دقیقه
فشار: ۸۰–۱۰۰ کیلو پاسکال

۴

پاشیدن آب

پاشش آب روی محفظه از هر جهتی روی آن اثر زیان‌بار نمی‌گذارد.

مدت‌زمان: ۵ دقیقه

حجم آب: ۱۰ لیتر بر دقیقه
فشار: ۸۰–۱۰۰ کیلوپاسکال

۵

جت‌های آب

آب افشانده‌شده با یک افشانک (۶٫۳ میلی‌متر) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.

مدت آزمایش: دست کم ۳ دقیقه

حجم آب: ۱۲٫۵ لیتر بر دقیقه
فشار: ۳۰ کیلوپاسکال در مسافت ۳ متر

۶

جت‌های قوی آب

آب افشانده‌شده با جت‌های قوی (افشانهٔ ۱۲٫۵ mm) بر روی محفظه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.

مدت آزمایش: دست کم ۳ دقیقه

حجم آب: ۱۰۰ لیتر بر دقیقه
فشار آب: ۱۰۰ کیلو پاسکال از فاصلهٔ ۳ متر

۷

غوطه‌وری تا ۱ متر

در شرایط تعیین‌شده برای غوطه‌وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (تا ۱ متر غوطه‌وری).

زمان آزمایش: ۳۰ دقیقه

غوطه‌وری در ژرفای کمینه ۱ متر اندازه‌گیری‌شده از پایین وسیله، و دست کم ۱۵ سانتی‌متر اندازه‌گیری‌شده از بالای وسیله

۸

غوطه‌وری ورای ۱ متر

تجهیز برای غوطه‌وری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب‌بندی شده است. با این وجود، در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب می‌تواند نفوذ کند اما اثر زیان‌باری ندارد.

مدت آزمایش: غوطه‌وری مداوم در آب

ژرفای تعیین‌شده توسط سازنده