با بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS بهترین پاور را برای سیستم خود خریداری کنید!

Understanding the 80 Plus Certification

با بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS بهترین پاور را برای سیستم خود خریداری کنید!

امروز در فروشگاه پرسنتا قصد داریم تا با بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS بهترین پاور را برای سیستم خود انتخاب کنید.

بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS

Understanding the 80 Plus Certification

کار پاور تبدیل ولتاژ AC به ولتاژهای متفاوت DC است. در طول این تبدیل مقدار برق از بین می رود و به عنوان گرما خارج می شود. هرچه پاور راندمان بهتری داشته باشد برق کمتری مصرف می کند و گرمای کمتری ایجاد می شود.

 

بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS - http://persenta.com

Tacoma براساس Ecova Plug Load Solutions در سال ۲۰۰۵ برنامه PLUS 80 را آغاز کرد. برنامه ۸۰ PLUS راندمان پاور کامپیوتر را برای لودهای ۲۰ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد تست می کند. در ابتدا پاورها برای اینکه گواهینامه بگیرند نیاز به ۸۰ درصد کارایی داشتند. هر چه جلوتر آمدیم پاورها قدرتمند تر و کارا تر شدند به همین خاطر استانداردهای جدیدی مانند برنزی، نقره ای، طلایی و پلاتینی ایجاد شدند.

بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS

بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS - http://persenta.com

در شکل زیر شما سطوح مختلف ۸۰ PLUS و الزامات مورد نیاز برای هر سطح را مشاهده خواهید کرد:

بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS - http://persenta.com

شما می توانید کارایی یا راندمان را که با حرف یونانی Eta (η) نشان داده می شود به صورت زیر محاسبه کنید:

انرژی خروجی ( انرژی DC) / انرژی ورودی ( انرژی AC) = راندمان

حالا با استفاده از فرمول بالا می توانیم راندمانی که در جدول زیر نشان داده شده است را به دست بیاوریم:

بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS - http://persenta.com

به طور مثال اگر شما یک کامپیوتر داشته باشید که ۲۵۰ وات را مصرف می کند و پاور ۷۵ درصد راندمان داشته باشد این بدان معناست که شما ۳۳۳ وات برق شهری استفاده می کنید. اگر همین کامپیوتر پاوری با راندمان ۸۵ درصد داشته باشد شما ۲۹۴ وات برق شهری مصرف می کنید و ۳۹ وات صرفه جویی کرده اید. بنابراین پول برق کمتری هم می دهید.

بررسی گواهینامه ۸۰ PLUS - http://persenta.com

پس نتیجه می گیریم که پاورها یک راندمان ثابت ندارند. همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید نمودار راندمان به شکل منحنی زنگوله ای است که در آن پاوری که ۵۰ درصد از لودی که بر روی برچسب نوشته شده است را ارائه می دهد بهترین راندمان را خواهد داشت. به همین دلیل به شما توصیه می کنیم پاوری را خریداری کنید که حدودا توانی دو برابر توان مصرفی معمول را دارد.